یانه‌

خه‌ڵك‌و ھۆرامانی فه‌رھه‌نگێوه‌ قه‌ڎیمی و به‌ریٛزشاھه‌ن. به‌ ڕه‌ڎبیه‌ی ڕوٙزگاری، زوان‌و ھۆرامی به‌كار ئامان په‌ی نویسته‌ی كتیٛبه‌ پیروٙزه‌كا‌ كه‌ سه‌ربه‌ دین‌ و باوڕه‌ جیاوازه‌كا بییٛنیٛ. ته‌نانه‌ت ھه‌رچنڎه‌ جه‌ قه‌ڎیمه‌نه‌ جوله‌كه‌كیٛ و مه‌سیحیه‌كیٛ جه‌ كه‌ش‌ و كوه‌كاو ھۆرامانینه‌ به‌ ئاشتی ژیوێنیٛ و ته‌ئسیر‌و ئاڎیشا فه‌رھه‌نگێوه‌ فره‌ دوٙڵه‌مه‌نڎش جیا ئاسته‌ن په‌ی ھۆرامیه‌كا، به‌ڵام تائیسه‌یچ ھیچ ھوٙرگیٛڵیایێوه‌‌ كتیٛبه‌ پیروٙزه‌كاشا نیا به‌ زوان‌و ھۆرامی و ھوٙرنه‌گیٛڵیان په‌ی سه‌رو زوان‌و ھۆرامی. به‌ڵام دماجار ھوٙرگیٛڵیایی ئینا ڕاوه په‌ی ئه‌وه‌ڵ جاری جه‌ تاریٛخه‌نه‌. و گردو ئا كه‌سایچه‌ كه‌ ئیحترام‌و ئی كتیٛبا گیٛرا و گه‌ره‌كشانه‌ چه‌نه‌شا یاوانه‌، به‌ ئاسانی یاووٙ ده‌سشا. ئینه‌یچه‌ وه‌رو ئانه‌ینه‌ كه‌ خوڎا گه‌ره‌كشا گردو خه‌ڵكی جه‌ ھه‌ر زوان و فه‌رھه‌نگێوه‌ بوٙ، گوٙششا جه‌ ده‌نگیشۆ بوٙ پا جوٙره‌ی كه‌ چه‌نه‌ش یاوانه‌. 

 

"خوڎا به‌ زوان‌و دڵیما قسیٛما په‌ی كه‌روٙ"

hawrman1
Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.